WYKWALIFIKOWANA KADRA

Zakres wiedzy potrzebny do zdefiniowania problemu.