Regulamin korzystania z serwisu rejestracji pacjentów

 1. System Internetowej Rejestracji Pacjentów umożliwia Pacjentom Prywatnych Gabinetów Lekarskich Medicum dokonanie rejestracji w zakresie:
  • specjalistycznych konsultacji lekarskich – prywatnych,
  • konsultacji specjalistów zawodów medycznych.
 2. Prywatne Gabinety Lekarskie Medicum zastrzegają sobie prawo udostępniania w systemie rejestracji internetowej tylko części swoich usług medycznych spośród wyżej wymienionych.
 3. Korzystanie z Internetowej Rejestracji Pacjentów możliwe jest wyłącznie po akceptacji niniejszego regulaminu.
 4. Dodatkową opcją jest możliwość za pomocą strony www Medicum Prywatnych Gabinetów Lekarskich do rejestracji konta. Podczas rejestracji konta pacjenta wymagane będą:
  • imię,
  • nazwisko,
  • telefon kontaktowy,
  • adres e-mail,
  • potwierdzenie akceptacji regulaminu,
  • potwierdzenie zgody przetwarzania danych osobowych.
 5. W celu założenia konta należy podać swój adres e-mail, pod który zostanie wysłany link aktywujący dostęp do konta.
 6. Hasło dostępu do konta to alfanumeryczny ciąg co najmniej 8 znaków, które powinno być znane wyłącznie właścicielowi konta. System Internetowej Rejestracji Pacjentów daje Użytkownikowi możliwość zmiany hasła.
 7. Logowanie do konta wymaga każdorazowo wprowadzenia adresu e-mail (loginu) oraz hasła dostępu wybranego przez Użytkownika.
 8. Dla jednego adresu e-mail, można założyć jedno konto dostępu do Internetowej Rejestracji Pacjentów.
 9. Jeśli właściciel konta chce zarejestrować na wizytę niepełnoletniego lub innego członka rodziny, wówczas musi podać odpowiednie dane pacjenta oraz zapisać w uwagach, że jest to inny członek rodziny lub osoba niepełnoletnia.
 10. Zalogowany Użytkownik Systemu Internetowej Rejestracji Pacjentów, w panelu pacjenta posiada dostęp do następujących funkcji:
  • Terminarz– podstawowa opcja Systemu, pozwalająca na wybór lekarza lub specjalisty, dostępnych świadczeń, rezerwację terminów wizyt,
  • Moje wizyty– podgląd listy zarejestrowanych wizyt użytkownika, aktualnych i archiwalnych, z dostępem do opcji anulowania i zmiany terminu wizyty,
  • Edycja danych osobowych – ekran danych osobowych użytkownika, z możliwością ich aktualizacji; podane tam dane osobowe będą domyślnie proponowanymi danymi osobowymi dla kolejnych rejestracji z możliwością ich edycji,
  • Zmiana hasła – zmiana hasła użytkownika,
  • Wyloguj się – wyjście z Systemu.
 11. System udostępnia możliwość rezerwacji terminów wizyt w okresie 30 dni od daty bieżącej, przy czym zarówno rejestracja, jak i ewentualna rezygnacja z wizyty musi nastąpić minimum z 2-dniowym wyprzedzeniem względem planowanego terminu (liczą się tylko dni robocze).
 12. Pacjent może zarezerwować 3 wizyty w ciągu jednego dnia.
 13. Pacjentowi, który dokona rezerwacji dowolnych usług, z których trzykrotnie nie skorzysta i których wcześniej nie anuluje za pośrednictwem panelu pacjenta zostanie usunięte konto.
 14. Administrator obsługuje Internetową Rejestrację Pacjentów z należytą starannością oraz zgodnie z posiadaną wiedzą i możliwościami technicznymi.
 15. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie i użycie hasła Użytkownika przez osoby inne niż właściciel tego konta.
 16. Politykę prywatności określa odrębny dokument.