Absolwent Wydziału Psychologii Klinicznej SWPS w Warszawie. Ukończył Szkołę Treningu i Warsztatów Psychologicznych w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Od 2003 r. pracuje jako psychoterapeuta indywidualny i grupowy m.in. w Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Leczenia Uzależnień, poradni MONAR, na Dziennym Oddziale Leczenia Uzależnień, na Dziennym Oddziale Psychiatrycznymi i Dziennym Oddziale Leczenia Nerwic.

Ukończył szkolenie z psychoterapii uzależnień i współuzależnienia, uzyskał Certyfikat Psychoterapeuty Uzależnień. Ukończył szkolenie w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”, uzyskał Certyfikat Psychoterapeuty Analityka Grupowego. Członek Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuje pod regularną superwizją licencjonowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychoanalitycznego.

Od 2004 r. opracowuje i prowadzi autorskie warsztaty psychoterapeutyczne, edukacyjne, szkolenia. Od 2009 r. prowadzi prywatną praktykę w psychoterapii indywidualnej i grupowej.

Specjalizuje się w długoterminowej psychoterapii dla osób z trudnościami w relacjach z bliskimi osobami;  z zaburzeniami emocjonalnymi związanymi z sytuacją kryzysową (rozwód, utrata bliskiej osoby); z zaburzeniami funkcjonowania związanymi ze stresem;z niską samooceną, z zaburzeniami wizerunku własnego ciała; z zaburzeniami tożsamości, własnej wartości, utrata sensu życia; cierpiących na zaburzenia nerwicowe (napady paniki, lęk uogólniony, zaburzenia obsesyjno – kompulsywne, natręctwa, fobia społeczna, zaburzenia psychosomatyczne); z trudnościami adaptacyjnymi i rozwojowymi – związanymi m.in. z nauką, uczelnią, pracą zawodową, sytuacjami społecznymi; cierpiących z powodu depresji, przeżytych traum, zespołu stresu pourazowego; cierpiących z powodu doświadczania przemocy; uzależnionych od środków psychoaktywnych, hazardu, zachowań kompulsywnych; współuzależnionych, Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA).