Absolwent kierunków lekarskiego ora biotechnologii, naukowiec, laureat najbardziej prestiżowych stypendiów m.in. Ministra Edukacji da wybitnych
młodych naukowców oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – START. Kierownik grantów Narodowego Centrum Nauki oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki. Autor publikacji w wybitnych czasopismach zagranicznych, takich jak Nature Methods, czy Laser&Photonics Reviews. Stażysta najlepszych ośrodków zagranicznych
– Harvard Medical School,
– University College London, London,
– Ludwig-Maximilians-Universität München
– University of Washington.
Rozprawe doktorska poswiecit opracowaniu roztworu do zaawansowanego obrazowania mikroskopowego.