Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, posiadam specjalizację z chirurgii ogólnej i jestem w trakcie specjalizacji z chirurgii naczyniowej ( obecnie 3 rok ).
Tytuł doktorski otrzymałem w 2022 r. w wyniku obrony pracy nt. “Zmodyfikowana endarterektomia z wynicowaniem tętnicy szyjnej: porównanie doświadczeń własnych z wynikami innych technik opublikowanych w literaturze.”
Obecnie pracuje w Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie. Jestem również asystentem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Udzielam konsultacji z zakresu chirurgii ogólnej i naczyniowej.
Moje główne zainteresowania to chirurgia klasyczna i wewnątrznaczyniowa w obrębie patologii tętnic kończyn dolnych, tętnic trzewnych, aorty oraz tętnic szyjnych.

Wykonuję USG Doppler tętnic oraz żył kończyn dolnych, USG Doppler tętnic szyjnych.